مرکز واریس اصفهان

انقباض عروق محیطی بعنوان یک مکانیسم دفاعی بدن درنارسایی قلب:

انقباض عروق محیطی بعنوان یک مکانیسم دفاعی بدن در نارسایی قلب:

انقباض محیطی شریانچه ها و ورید های کوچک که غالبا توسط فعال شدن سیستم عصبی سمپاتیک و سیستم رنین آنژیوتانسین تنظیم می گردد در واقع یک مکانیسم جبرانی مهم در نارسایی قلب است که هم اثرات مثبت و هم اثرات منفی دارد.
انقباض عروقی با تسهیل بازگشت خون از ورید های مرکزی افزایش فشاور وریدی مرکزی و در نتیجه پیش بار بازگشت وریدی را افزایش می دهد اما علت اصلی افزایش فشار پر شدن عدم توانایی بطن نارسا در تلمبه کردن بازگشت وریدی است.

توزیع مجدد(Redistribution)

حفظ اکسیژن و مواد مورد نیاز مغز ومیوکارد حین محدود شدن برون ده قلبی محتاج تغییر جهت خون از پوست کلیه ها، احشت شکمی و عضله ی اسکلتی میباشد.

این توزیع مجدد گردش خون در ابتدا در حین فعالیت یا استرس ظاهر میشود

وقتی که برون ده قلبی به اندازه کافی افزایش نمی یابد تا پاسخگوی متابولیسم افزایش یافته باشد، در نارسایی قلبی شدید توزیع مجدد در حالت استرس نیز عمل میکند. توزیع مجدد جریان خون به بسترهای ضروری بستگی به تعادل بین سیستم سمپاتیک و سیستم رنین-آنژیوتانسین و متابولیسم موضعی دارد.

عروق پوست، کلیه ها، بسترهای احشایی و عضله اسکلتی به خوبی عصب دهی شده اند. به علاوه این بافت ها در حالت استراحت سرعت متابولیسم کمی دارند که این امکاندرا فراهم میکند که انقباض عروق ناشی از سیستم سمپاتیک و آژیوتانسین بر اثرات گشاد کنندگی عروق سوار شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر کلینیک لیزر واریس در اصفهان، دکتر محمود هادی زاده (بهترین مرکز درمانی واریس) با استفاده از روش های نوین انواع واریس و عوارض ناشی از انها را تحت درمان قرار می دهند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *