آنژیوگرافی چیست؟

بهترین متخصص واریس

09211016462 و 03132242165

دراین مقاله تلاش داریم شماعزیزان راباواریس وبیماری های وریدی آشنانماییم.

همچنین بهترین متخصص واریس رانیزبه شمامعرفی می کنیم.

توصیه می کنیم حتما درمان واریس رابه بهترین متخصص واریس واگذارکنید.

چزاکه هرگونه خطادردرمان می تواندعواقب بدی رابهمراه داشته باشد.

دکترهادیزاده بهترین متخصص واریس پا ( بهترین متخصص درمان واریس پا) رابیشترخواهیدشناخت.

لیزرواریس

لیزرواریس بصورت عمقی یک روش قطعی و دائمی برای درمان اکتازی (اتساع) عروق وریدی اندام تحتانی است.

این یک “درمان”  واریس است ویک روش تسکین دهنده دردها ومشکلات واریس نیزمی باشد

توصیه میکنیم لیزرواریس رادرمرکز لیزرواریس دراصفهان انجام دهید.

لیزرواریس دراصفهان برای درمان  وریدهای واریسی، وریدهای نارساو تلانژکتازی های مویرگی، بدون جراحی بکارمی رود.

شیوع و علل واریس

مویرگهای متسع اندام تحتانی شرایط بسیار شایعی هستند.

دردرصدبزرگی  از جمعیت بزرگسال غربی وجود دارند و هر دو جنس را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

درکشورهای مختلف دنیاهم این بیماری بانسبتهای مختلف دیده می شودو

دربرخی کشورها شیوع واریس بیشتر است ودربرخی کشورهاکمتردیده می شود.

بهترین دکترمتخصص واریس ( بهترین متخصص واریس اصفهان) توضیح داده اند.

شیوع بیشتر واریس درزنان

با شیوع واضح زنان. در بیشتر موارد، این بیماری گسترده به دلیل ضعف مادرزادی دیواره عروق است .

این موضوع با افزایش سن و عوامل دیگری مانند هورمون ها، وضعیت بدن و سبک زندگی تشدید می شود.

این ضعف مادرزادی دیواره‌های وریدی شامل گشاد شدن وریدهای سوراخ‌کننده است .

این وریدها ی سوراخ کننده رگ‌های وریدی بسیار مهمی هستند .

این وریدها مهم گردش خون وریدی سطحی را با وریدی عمیق وصل می‌کنند .

اگراین وریدهای سوراخ کننده نارساشوند می توانند اثرات ناجورخودرادربخشهای مختلف سیستم وریدی برجای بگذارند.

در نتیجه افزایش رانش هیدرواستاتیکی رخ می دهد.

بنابراین، گشاد شدن رگ‌های مرئی نشان‌دهنده همه مشکل نیست بلکه نشانه نوک کوه یخ است .

بخش قابل رویت، نشانه  یک فرآیند مهم استکه در واقع بر کل گردش خون وریدی، سطحی و سوراخ‌کننده تأثیر می‌گذارد.

درمان واریس

درمان واریس برای از بین بردن دائمی وریدهای واریسی با توجه به این مواردانتخاب می شود.

بهترین متخصص واریس ، از لیزرواریس دراصفهان وآراف واریس دراین زمینه استفاده میکنند.

قابل درک است که چرا درمان صرفاً شامل درمان مویرگ ها و وریدهای واریسی قابل مشاهده با چشم غیرمسلح نمی شود.

بلکه درمان دایره سطحی و سوراخ کننده به عنوان یک کل، از جمله رگ های غیر قابل مشاهده است.

در این راستا از روشهای مختلف  استفاده می شود.

درمان واریس .درمان واریس دراصفهان، بهترین متخصص واریس اصفهان( بهترین متخصص واریس شهرکرد)

روشهای دیگردردرمان واریس

یک روش پیشرفته دردرمان واریس ،TRAPاست.

این روش پیشنهاد می کند که سیستم را به عنوان یک کل درمان کند (درمان سه بعدی).

با استفاده از محلول سالیسیلات سدیم 3٪ در یک پایه هیدروگلیسریک که  بسیار سبک تر از اسکلروزانت های کلاسیک است.

به این ترتیب، با اجتناب از انسداد کامل رگ “ورودی”، محلول به داخل رگ های سوراخ کننده می رسند.

این محلول به دایره عمیق می رسد نیز منتشر می شود .

همچنین بااستفاده ازاین روش امکان تزریق مقادیر بیشتری (از 48 تا 70 میلی لیتر محلول احیا کننده در هر جلسه) وجود دارد.

البته روش لیزرواریس دراصفهان، همچنان جایگاه برترخود درموارداصلی راجفظ کرده است.

بیماران بهترین دکترمتخصص واریس ، ازلیزرواریس دراصفهان نتایج عالی میگیرند.

نتیجه درمان

اثر تماس بین دیواره رگ ها و محلول، انقباض قطر رگ ها و ضخیم شدن دیواره است.

همچنین با حفظ الیاف الاستیک،  بازیابی عملکرد دریچه در داخل سوراخ کننده ها میسرخواهد بود.

 بنابراین از بین بردن ریفلاکس از گردش خون عمیق به سطحی رخ میدهد.

ریفلاکس به دلیل افزایش فشار خون وریدی همودینامیک که منجر به گشاد شدن وریدهای سطحی و عوارض بعدی می شود.

اسکلروتراپی واریس

اسکلروتراپی واریس گاهی برای درمان سیستماتیک اختلالات وریدی در کل اندام تحتانی برنامه ریزی می شود.

بهترین متخصص واریس اصفهان معمولا درمان رااز قسمت داخلی اندام شروع می کنند.

سپس قسمت جانبی و در نهایت قسمت خلفی انجام می شود.

بهترین دکترمتخصص واریس معمولادرمان را از اندامی با واضح ترین بیماری شروع می کننند.

ایشان دربرخی مواردقبل از حرکت به سمت دیگر، کل یک اندام را درمان می نمایند.

بهترین متخصص اسکلروتراپی واریس پس از هرجلسه، بانداژی برای نگهداری به مدت 2-3 روز اعمال میکنند.

پس از آن لازم است یک جوراب الاستیک درمانی برای کل مدت درمان بپوشید.

درمان به صورت سرپایی انجام می شود، دردناک نیست، نیازی به بیهوشی ندارد .

اسکلروتراپی واریس دراصفهان توسط بهترین متخصص اسکلروتراپی به بیمار اجازه می دهد فوراً فعالیت های اجتماعی خودراشروع کند.

مدت زمان یک جلسه تقریبا بیست  دقیقه است .

تعداد جلسات مورد نیاز بر اساس شرایط شروع از 3 تا بیشترجلسه در هر اندام متغیر است.

فاصله مطلوب بین جلسات مختلف دربیماران مختلف متفاوت است.

بهتر است از گرم کردن پاها درحین انجام درماناجتناب شود تا درمان انجام شود .

بهترین متخصص اسکلروتراپی

نتایج درمان توسط بهترین متخصص اسکلروتراپی ( دکترهادی زاده ) عالی ارزیابی می شود.

پس از اولین جلسات، با ترمیم تدریجی زیبایی اندام ها بهبود واضحی در علائم بیمار مشاهده می شود.

به دست آوردن یک نتیجه خوب به معنای ناپدید شدن تمام عروق قابل مشاهده است .

بهترین متخصص واریس همچنین به عدم هیپرپیگمانتاسیون دائمی پس از اسکلروتراپی و سایر عوارض تاکیدفراوان دارند.

سه درجه مختلف از نتیجه اسکلروتراپی رامی توانیم درنظربگیریم

درجالت اول عدم رویت اختلالات عروقی وواریس های سطحی در فاصله 1.5 متری است.

مرحله دوم ، همین فرایند در فاصله 1/2 متری است.

و نهایتادرحالت سوم عدم دیده شدن عروق ناجورسطحی با ذره بین رامی توان درنظرگرفت .

همه بیماران نمی توانند به راحتی به درجه سوم نتیجه دست یابند.

با این حال، بهرحال اسکلروتراپی واریس توسط بهترین متخصص اسکلروتراپی به شما امکان می‌دهد در طول زمان یک نتیجه دائمی به دست آورید.

لیزرواریس

 درمقایسه با درمان های معمول بیماری واریس، لیزرواریس نتایج بسیاردرخورتوجهی ببارمی آورد.

درک عملکردی جدید از گردش خون وریدی اندام تحتانی ما را مجبور می کند بگوییم که وریدهای واریس باید بابهترین تکنیک درمان شوند.

روشهای قدیمی درمان واریس وجراحی  و لیگاتورهای عملکردی بر اثر پاتولوژی مداخله می کنند نه در علت.

در برخی از رگ های متسع مداخله می کنند بدون در نظر گرفتن اینکه دردرمان  واریس هدف از بین بردن همودینامیک است.

بااستفاده ازلیزرواریس فشار خون وریدی در گردش خون سطحی و سوراخ کننده اندام به حالت نرمال برمی گردد.

از بین بردن و برداشتن وریدهای سطحی متسع مانند روش‌های سنتی به معنای از بین بردن دریچه خروجی فشار خون است .

این روشهای تکنیکهای بهینه نمی باشند.

درواقع بهترین روش درمان واریس درمان واریس با لیزرواریس ( لیزرداخل عروقی ) است.

چسب واریس

درکنار لیزرواریس ، برای درمان واریس می توان ازچسب واریس نیزاستفاده نمود.

چسب واریس بیماررااز استفاده از بیحسی موضعی هم بی نیازمی کند.

رجوع شود به مطالب توصیفی بهترین متخصص واریس .( بهترین متخصص واریس شهرکرد)

بایددقت نمودکه دردرمان واریس ظفدرمان نباید به یک ناحیه موضعی محدود شود.

کل گردش خون وریدی به هم متصل است.

درمان منطقی بیماری واریس باید دیواره های همه وریدهای متسع و/یا قابل اتساع گردش خون سطحی و سوراخ کننده را تقویت و درمان کند.

روشهای قدیم برای اکثر این مواردمناسب نیستند .

چسب واریس برای تعدادزیادی از بیماران توسط بهترین دکترمتخصص واریس استفاده شده است.

روشهای جدیددرمان واریس

روشهای جدیددرمان واریس فشار خون بالا ی داخل وریدهارا درمان می کند.

تزریق سه بعدی محلول احیا کننده رگ ها را باریک و تقویت می کند و آنها را دوباره درمان می کند 

این روش سیستم دریچه ها را حفظ می کند.

بااستفاده ازاین تکنیک وریدهای ورید و تلانژکتازی از دید ناپدید می شوند.

در وریدهای با قطر کاهش یافته، خون سریعتر جریان می یابد و اکسیژن رسانی بیمار را بهبود می بخشد.

در نتیجه، درمان بیماری واریس باید به طور کلی نگریسته شود.

واریس به این دلیل دروریدها قابل رویت هستند که ضعیف‌ترین دیواره را دارند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *