علایم نارسایی قلب: قسمت چهارم

علایم نارسایی قلب: علایم مربوط به نارسایی قلب چپ: بیماران دارای نارسایی قلب چپ جبران نشده معمولا دچار تندنفس زدن، رنگ پریدگی، کبودی و عرق ریختن زیادتر از معمول هستند. معمولا دست بیمار به خاطر انقباض عروق محیطی سرد بوده و تند زدن قلب وجود دارد. اگر فقط بطن چپ دچار نارسایی شده باشد رگ … ادامه خواندن علایم نارسایی قلب: قسمت چهارم