قلب و عروق

آنوریسم آئورت یعنی چه؟

آنوریسم آئورت: قسمت دوم

آنوریسم آئورت آنوریسم آئورت ممکن است هیچ شکایتی برای بیمار به همراه نداشته باشد یا باعث بروز درد شکم یا سینه شود انوریسم های بزرگ شکایات بیشتری ایجاد میکنند زیرا بر عروق، اعصاب و اعضای مجاور فشار وارد می اورند در این موارد ممکن است بیمار از خشونت صدا، سرفه، دشواری بلع یا تنگی نفس …

آنوریسم آئورت: قسمت دوم ادامه »