درمان واریس در اهواز

لیزر و درمان واریس خوزستان

لیزر و درمان واریس در خوزستان

لیزر و درمان واریس در خوزستان برای لیزر و درمان واریس در خوزستان، هموطنان عزیز خوزستانی، مجبور بودند که تحت درمان های مختلف قدیمی قرار بگیرند که این درمان ها، درمان های غیر کار آمد می باشند. در حقیقت، درمان واریس در خوزستان، در صورتی که از روش های درمانی اند و واسکولر جدید استفاده …

لیزر و درمان واریس در خوزستان ادامه »

کنترل فشار خون

قلب و دستگاه گردش خون

قلب و دستگاه گردش خون از مدت‌ ها پیش به اثبات رسیده است که خویشتن داری در مصرف نمک طعام از فشار خون اساسی می‌کاهد. این تأثیر به سبب کم شدن ورود سدیم به ارگانیسم پدیدار می شود طی پژوهش‌ هایی که با نمک های حاوی سدیم و فاقد کلر به عمل آمد مشاهده گردید …

قلب و دستگاه گردش خون ادامه »