درمان واریس در شهرکرد

کنترل فشار خون

قلب و دستگاه گردش خون: قسمت اول

قلب و دستگاه گردش خون: قسمت اول از مدت‌ ها پیش به اثبات رسیده است که خویشتن داری در مصرف نمک طعام از فشار خون اساسی می‌کاهد. این تأثیر به سبب کم شدن ورود سدیم به ارگانیسم پدیدار می شود طی پژوهش‌ هایی که با نمک های حاوی سدیم و فاقد کلر به عمل آمد …

قلب و دستگاه گردش خون: قسمت اول ادامه »