ضربان قلب

بهترین متخصص فشارخون دراصفهان

بهترین متخصص فشارخون دراصفهان

بهترین متخصص فشارخون در اصفهان بهترین متخصص فشارخون در اصفهان کیست؟ اول از همه، بیایید بررسی کنیم فشار خون چیست؟ فشار خون، فشار موجود در عروق است که مستقیماً با عملکرد مهم ترین اندام ها و سیستم ها ارتباط دارد. این موارد عبارتند از: ضربان قلب، تنفس و ضربان نبض، دمای بدن و…

هولتر 24 ساعته فشارخون در منزل و محل کار

در این روش، دستگاه فشار سنج اتوماتیکی در اختیار شما قرار می گیرد که در حالی که شما مشغول انجام فعالیت های روزانه خود هستید، بطور مکرر فشارخون و ضربان قلب شما را بررسی و ثبت می نماید. تعداد بررسی فشار خون و ضربان توسط این دستگاه، توسط پزشک معالج تنظیم  می شود که معمولا …

هولتر 24 ساعته فشارخون در منزل و محل کار ادامه »