اختلالات کنترل تنفس

اختلالات کنترل تنفس

اختلالات کنترل تنفس اختلالات کنترل تنفس تغییراتی تنفسی هستند که عموما از نوع افزایش سرعت و عمق تنفس در بسیاری حالات بیماری نظیر تب و بیماری های متابولیک یا اختلالات روانی ممکن است دیده گردد بسیاری داروهای رایج نظیر آسپرین ضد دپرسیون ها و الکل نیز تهویه ریوی را تغییر می‌دهند و هیپرانتی لاسیون هنگامی …

اختلالات کنترل تنفس ادامه »